Indicatori globali de dezvoltare

Întocmiţi grafice, asociaţi şi comparaţi peste 1.000 indicatori în serii cronologice dintre Indicatorii Globali de Dezvoltare şi peste 5.000 indicatori din alte colecţii, cum ar fi Statistici privind Sexul, Indicatori Africani de Dezvoltare sau Statistici privind Educaţia.

96% 2012
Sursă
Total enrollment in primary education, regardless of age, expressed as a percentage of the population of official primary education age. GER can exceed 100% due to the inclusion of over-aged and under-aged students because of early or late school entrance and grade repetition.
Indicatori globali de dezvoltare
Ascunde aceasta
4.2 2011
Sursă
Emisiile de dioxid de carbon sunt cele care provin din arderea combustibililor fosili şi producerea cimentului. Acestea includ dioxidul de carbon produs în timpul consumului combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi arderii gazelor.
Indicatori globali de dezvoltare
Ascunde aceasta
25.4% 2013
22.4% 2012
22.6% 2011
22.2% 2010
21.1% 2009
Sursă
National poverty headcount ratio is the percentage of the population living below the national poverty lines. National estimates are based on population-weighted subgroup estimates from household surveys.
Indicatori globali de dezvoltare
Ascunde aceasta
75 2014
Sursă
Speranţa de viaţă la naştere reprezintă câţi ani va trăi un nou născut dacă tendinţele dominante ale mortalităţii în momentul naşterii ar rămâne aceleaşi pe parcursul vieţii sale.
Indicatori globali de dezvoltare
Ascunde aceasta
$9,520 2014
Sursă
VNB pe cap de locuitor (fost PNB pe cap de locuitor) este venitul naţional brut, convertit în dolari S.U.A. prin metoda Atlas a Băncii Mondiale, împărţit la populaţia de la mijlocul anului. VNB este suma valorii adăugate de toţi producătorii rezidenţi plus orice impozite pe produse (mai puţin subvenţiile) care nu sunt incluse în evaluarea producţiei plus încasările nete ale venitului principal (compensaţia angajaţilor şi venitul pe proprietate) din străinătate. VNB, calculat în moneda naţională, este, de obicei, convertit în dolari S.U.A. la cursul de schimb oficial în vederea comparării cu alte economii, deşi un curs alternativ este folosit atunci când se consideră că cursul de schimb oficial deviază cu o margine excepţional de mare de la cursul aplicat în tranzacţiile internaţionale. Pentru a uniformiza fluctuaţiile de preţuri şi cursuri de schimb, Banca Mondială foloseşte o metodă specială de conversie, Atlas. Aceasta aplică un factor de conversie care face media între cursul de schimb pentru un anumit an şi doi ani precedenţi acestuia, ajustat pentru diferenţele ratelor de inflaţie dintre ţară şi ţările G-5 (Franţa, Germania, Japonia, Marea Britanie şi Statele Unite) până în 2000.
Indicatori globali de dezvoltare
Ascunde aceasta
82.2 2015
Sursă
The Statistical Capacity Indicator is a composite score assessing the capacity of a country’s statistical system. It is based on a diagnostic framework assessing the following areas: methodology; data sources; and periodicity and timeliness. Countries are scored against 25 criteria in these areas, using publicly available information and/or country input. The overall Statistical Capacity score is then calculated as a simple average of all three area scores on a scale of 0-100.
Indicatori globali de dezvoltare
Ascunde aceasta

Perspective Economice Globale - Prognoze

Perspectivele Economice Globale examinează tendinţele din economia mondială şi modul în care acestea afectează ţările în curs de dezvoltare. Raportul include prognoze pe trei ani, specifice fiecărei ţări, pentru indicatorii macroeconomici principali, inclusiv pieţele de mărfuri şi pieţele financiare.

Rata de creştere procentuală anuală a PIB la preţurile de piaţă, pe baza dolarului SUA 2010 constant.

SursăSursă
Rata de creştere procentuală anuală a PIB la preţurile de piaţă, pe baza dolarului SUA 2010 constant.
PIB este suma valorii brute adăugate de către toţi producătorii rezidenţi la economie plus orice impozite pe produse şi minus orice subvenţii neincluse în valoarea produselor. Este calculat fără a face deduceri pentru deprecierea activelor fabricate sau pentru epuizarea şi degradarea resurselor naturale.
Banca Mondială
Ascunde aceasta

Proiecte şi operaţii

Căutaţi, navigaţi şi asociaţi peste 10.000 de proiecte începând din 1947 până în prezent.

Project Map - România

RomaniaSursăSursă
Mapare pentru rezultate
Maparea pentru rezultate vizualizează amplasările proiectelor finanţate de Banca Mondială pentru a monitoriza mai eficient impactul asupra dezvoltării, a îmbunătăţi eficienţa ajutoarelor şi a îmbunătăţi transparenţa şi responsabilitatea socială. În combinaţie cu indicatorii socio-economici subnaţionali, cum ar fi sărăcia, sănătatea, malnutriţia şi densitatea populaţiei, aceasta ajută la vizarea mai eficientă a ajutoarelor pentru dezvoltare.
Mapare pentru rezultate
Ascunde aceasta

Operaţiuni BIRD/IDA aprobate pe an fiscal

SursăSursă
Operaţiuni BIRD/IDA aprobate pe an fiscal
Notă: Datele includ garanţii. Operaţiunile de finanţare suplimentară şi adiţională (cu excepţia proiectelor dezvoltate prin finanţare adiţională) nu sunt luate în considerare ca operaţii de creditare separate, deşi sunt incluse în sumă. Operaţiunile comune BIRD-IDA sunt luate în considerare o singură dată, ca operaţiuni BIRD.
Proiecte şi operaţii
Ascunde aceasta
$243.1 milioaneFY2015

Proiecte noi şi suplimentare pe an fiscal

SursăSursă
Proiecte noi şi suplimentare pe an fiscal
Notă: Datele includ garanţii. Operaţiunile de finanţare suplimentară şi adiţională (cu excepţia proiectelor dezvoltate prin finanţare adiţională) nu sunt luate în considerare ca operaţii de creditare separate, deşi sunt incluse în sumă. Operaţiunile comune BIRD-IDA sunt luate în considerare o singură dată, ca operaţiuni BIRD.
Proiecte şi operaţii
Ascunde aceasta
1FY2015

Finanţe

Exploraţi date brute privind finanţele Băncii Mondiale – analizaţi seturile de date, vizualizaţi date, comunicaţi-le altor utilizatori ai site-ului sau prin reţele sociale, sau luaţi-le acasă pe o aplicaţie mobilă.

Sumarul împrumuturilor BIRD

$7.353 miliardeVărsată la data 3/31/2016SursăSursă
Sumarul împrumuturilor BIRD
Exploraţi date brute privind finanţele Băncii Mondiale – analizaţi seturile de date, vizualizaţi date, comunicaţi-le altor utilizatori ai site-ului sau prin reţele sociale, sau luaţi-le acasă pe o aplicaţie mobilă.
Finanţele Băncii Mondiale
Ascunde aceasta

Sumarul contribuţiilor la fondurile intermediare financiare

$1.134 milioane
Plătită la data 12/31/2013
SursăSursă
Sumarul contribuţiilor la fondurile intermediare financiare
Exploraţi date brute privind finanţele Băncii Mondiale – analizaţi seturile de date, vizualizaţi date, comunicaţi-le altor utilizatori ai site-ului sau prin reţele sociale, sau luaţi-le acasă pe o aplicaţie mobilă.
Finanţele Băncii Mondiale
Ascunde aceasta

Studii

Biblioteca de microdate oferă date cu privire la populaţia din ţările dezvoltate, la instituţiile acestora, mediul înconjurător, comunităţile lor şi modul de funcţionare a economiilor lor.

Cele mai recente studii (15 total)

Global Financial Inclusion (Global Findex) Database 2014
De: Development Research Group, Finance and Private Sector Development Unit - World Bank
Prezentat la: Oct 28, 2015
Enterprise Survey 2013
De: World Bank, European Bank for Reconstruction and Development
Prezentat la: Jun 17, 2014
World Bank Country Survey 2013
De: Public Opinion Research Group - The World Bank Group
Prezentat la: Mar 14, 2014
Global Financial Inclusion (Global Findex) Database 2011
De: Development Research Group, Finance and Private Sector Development Unit - World Bank
Prezentat la: Dec 12, 2012
SursăSursă
Cele mai recente studii
Biblioteca de microdate include seturi de date care au fost produse de Banca Mondială, cum ar fi evaluarea impactului operaţiunilor sau cercetării Băncii asupra aspectelor legate de dezvoltare. De asemenea, include seturi de date de la alte organizaţii internaţionale, agenţii statistice şi alte agenţii din ţări cu venituri mici şi medii. Obiectivul nostru este acela de a oferi acces gratuit la cât mai multe informaţii tuturor utilizatorilor. Cu toate acestea, în anumite situaţii, în special în cazul în care alte agenţii au furnizat seturi de date Băncii Mondiale, agenţia păstrează proprietatea asupra datelor şi s-ar putea să existe anumite restricţii cu privire la modul de acces al datelor şi la utilizarea lor.
Biblioteca de microdate
Ascunde aceasta

Schimbări climatice

Portalul de informaţii referitoare la schimbările climatice este un centru de informaţii, date şi rapoarte referitoare la schimbările climatice de pe glob. Aici puteţi pune întrebări, asocia, compara, întocmi grafice şi sintetiza informaţii cheie legate de climă.

Temperatura medie lunară
1901 - 2009 (°C)

SursăSursă
Temperatura medie lunară
Temperatura medie lunară reprezintă mediile lunare pentru perioada 1901-2009. Aceste date sunt proxy-uri pe baza grilelor de climatologie de la Unitatea de Cercetare a Climei. A fost folosită modelarea pentru a extrapola estimările în cazul în care datele instrumentale (staţie) nu au fost disponibile sau fiabile, în special la începutul anilor 1900.
Sursă: Portalul de Informaţii al Băncii Mondiale referitoare la Schimbările Climatice; Unitatea de cercetare a climei, Universitatea East Anglia
Ascunde aceasta

Precipitaţiile medii lunare
1901 - 2009 (mm)

SursăSursă
Precipitaţiile medii lunare
Precipitaţiile medii lunare reprezintă cantitatea medie de precipitaţii din perioada 1901-2009. Aceste date sunt proxy-uri pe baza grilelor de climatologie de la Unitatea de Cercetare a Climei. A fost folosită modelarea pentru a extrapola estimările în cazul în care datele instrumentale (staţie) nu au fost disponibile sau fiabile, în special la începutul anilor 1900.
Sursă: Portalul de Informaţii al Băncii Mondiale referitoare la Schimbările Climatice; Unitatea de cercetare a climei, Universitatea East Anglia
Ascunde aceasta

Help/Feedback

User Voice