Dünya Kalkınma Göstergeleri

Dünya Kalkınma Göstergelerinden 1.000'in üzerinde zaman dizisi göstergesi ve Cinsiyet İstatistikleri, Afrika Kalkınma Göstergeleri veya Eğitim İstatistikleri gibi diğer derlemelerden 5.000'in üzerinde gösterge arasında grafik çıkarma, eşleme ve karşılaştırma.

109% 2013
Kaynak
Brüt okul kaydı oranı. İlköğretim. Toplamı resmi ilköğretim yaşı nüfusuna yüzde şeklinde ifade edilen yaşa bakılmaksızın ilköğretimdeki toplam kayıt sayısına eşittir. Brüt okul kaydı oranı okula erken veya geç başlama ve sınıf tekrarı sebebiyle yaşı geçen ve yaşı tutmayan öğrencilerin de dahil olmasından dolayı %100 oranını aşabilir.
Dünya Kalkınma Göstergeleri
Bunu gizle
4.4 2011
Kaynak
Karbondioksit emisyonları fosil yakıtların yanması ve çimento imalatından kaynaklanan emisyonlardır. Katı, sıvı ve gaz yakıtların tüketimi ve de gaz tutuşması sırasında üretilen karbondioksit de bunlara dahildir.
Dünya Kalkınma Göstergeleri
Bunu gizle
2.3% 2012
2.8% 2011
3.7% 2010
4.4% 2009
6.8% 2008
Kaynak
National poverty headcount ratio is the percentage of the population living below the national poverty lines. National estimates are based on population-weighted subgroup estimates from household surveys.
Dünya Kalkınma Göstergeleri
Bunu gizle
75 2013
Kaynak
Doğumda beklenen yaşam süresi yeni doğan bir bebeğin, doğumu sırasında geçerli olan ölüm oranı modelleri kendi hayatı boyunca da aynı kaldığı sürece yaşayacağı yıl sayısını gösterir.
Dünya Kalkınma Göstergeleri
Bunu gizle
$10,840 2014
Kaynak
Kişi başına düşen GSMB (eski adıyla GSMH) Dünya Bankası Atlas yöntemi kullanılarak ABD dolarına çevrilen gayrisafi milli gelirin yıl ortası nüfusa bölünmesiyle elde edilen değerdir. GSMG tüm yerleşik üreticilerin katma değer toplamı ile çıktı değerlemesine dahil edilmeyen ürün vergilerinin toplanması (sübvansiyonların çıkarılması) ve buna yurtdışından gelen ana gelir net hasılatının (çalışanların tazminatı ve emlak geliri) eklenmesi ile elde edilen değerdir. Ulusal para birimi üzerinden hesaplanan GSMH genellikle ekonomiler arasında karşılaştırma yapmak amacıyla ABD dolarına çevrilir, ancak resmi döviz kurunun uluslararası işlemlerde uygulanan kura göre çok yüksek bir marjda sapma yaratacağı hükmüne varılırsa alternatif bir kur da kullanılabilir. Dünya Bankası hafif fiyat ve kur dalgalanmaları için özel bir Atlas dönüştürme yöntemi kullanmaktadır. Bu yöntemde söz konusu ülke ile, 2000 yılında G-5 ülkeleri (Fransa, Almanya, Japonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri) arasındaki enflasyon oranı farklılıkları için düzenlenmiş ve belli bir yıla ait döviz kuru ile önceki iki yılın kurlarının ortalamasını alan bir dönüştürme faktörü uygulanır. 2001 yılından itibaren bu ülkelere Euro bölgesi, Japonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmuştur.
Dünya Kalkınma Göstergeleri
Bunu gizle
82.2 2015
Kaynak
The Statistical Capacity Indicator is a composite score assessing the capacity of a country’s statistical system. It is based on a diagnostic framework assessing the following areas: methodology; data sources; and periodicity and timeliness. Countries are scored against 25 criteria in these areas, using publicly available information and/or country input. The overall Statistical Capacity score is then calculated as a simple average of all three area scores on a scale of 0-100.
Dünya Kalkınma Göstergeleri
Bunu gizle

Küresel Ekonomik Beklentiler - Tahminler

Küresel Ekonomik Beklentiler dünya ekonomisine ilişkin eğilimleri ve bunların gelişmekte olan ülkeleri nasıl etkilediğini inceler. Rapor emtia ve finans piyasaları dahil olmak üzere temel makroekonomik göstergelere ilişkin ülkelere özgü üç yıllık tahminlerden oluşur.

2010 sabit ABD Dolarına dayalı piyasa fiyatları üzerinden yıllık GSYİH büyüme oranı yüzdesi.

KaynakKaynak
2010 sabit ABD Dolarına dayalı piyasa fiyatları üzerinden yıllık GSYİH büyüme oranı yüzdesi.
GSYİH ekonomideki tüm yerleşik üreticilerin sağladığı gayri safi katma değer toplamı ile her tür ürün vergisinin toplamından ürünlerin değerine eklenmemiş her tür sübvansiyonun çıkarılmasıyla elde edilen değerdir. Mamul varlıkların değer kaybı ya da doğal kaynakların eksilmesi ve bozulması için herhangi bir kesinti yapılmadan hesaplanır.
Dünya Bankası
Bunu gizle

Projeler ve Faaliyetler

1947 yılından günümüze kadar yürütülen 10.000'in üzerinde projede arama, göz atma ve eşleme.

Project Map - Türkiye

TurkeyKaynakKaynak
Sonuçlara göre Eşleme
Sonuçlara göre Eşleme yoluyla kalkınma etkisini daha iyi izlemek, yardımın etkinliği ve koordinasyonunu geliştirmek, şeffaflık ve sosyal sorumluluğu arttırmak için Dünya Bankası tarafından finanse edilen projelerin konumları görüntülenir. Yoksulluk, sağlık, yetersiz beslenme ve nüfus yoğunluğu gibi alt ulusal sosyo-ekonomik göstergelerle birlikte kalkınma yardımının daha iyi hedeflenmesine yardımcı olur.
Sonuçlara göre Eşleme
Bunu gizle

Mali Yıla göre Onaylanan IBRD/IDA Faaliyetleri

KaynakKaynak
Mali Yıla göre Onaylanan IBRD/IDA Faaliyetleri
Not: Veriler teminatları da içerir. Tamamlayıcı ve ek finansman işlemleri (ek finansman yoluyla ölçeği arttırılan projeler hariç) tutara dahil edilse bile ayrı bir kredi işlemi sayılmaz. IBRD-IDA ortak işlemleri IBRD işlemi olacak şekilde tek bir işlem sayılır.
Projeler ve Faaliyetler
Bunu gizle
$1.150 milyarFY2015

Mali Yıla göre Yeni ve Tamamlayıcı Projeler

KaynakKaynak
Mali Yıla göre Yeni ve Tamamlayıcı Projeler
Not: Veriler teminatları da içerir. Tamamlayıcı ve ek finansman işlemleri (ek finansman yoluyla ölçeği arttırılan projeler hariç) tutara dahil edilse bile ayrı bir kredi işlemi sayılmaz. IBRD-IDA ortak işlemleri IBRD işlemi olacak şekilde tek bir işlem sayılır.
Projeler ve Faaliyetler
Bunu gizle
3FY2015

Finansman

Dünya Bankası finansmanı ile ilgili işlenmemiş verileri araştırma - veri kümeleri şeklinde parçalara ayırma; verileri görüntüleme; başka sitelerdeki kullanıcılarla veya sosyal paylaşım ağlarında paylaşma veya mobil uygulamalar yoluyla evinize götürme.

IBRD Kredileri Özeti

$18.28 milyar10/31/2015 tarihi itibariyle harcandıKaynakKaynak
IBRD Kredileri Özeti
Dünya Bankası finansmanı ile ilgili verileri araştırma - veri kümeleri şeklinde parçalara ayırma; verileri görüntüleme; başka sitelerdeki kullanıcılarla veya sosyal paylaşım ağlarında paylaşma veya mobil uygulamalar yoluyla evinize götürme.
Dünya Bankası Finansmanı
Bunu gizle

IDA Kredilerinin Özeti

$99.26 milyon10/31/2015 tarihi itibariyle harcandıKaynakKaynak
IDA Kredilerinin Özeti
Dünya Bankası finansmanı ile ilgili verileri araştırma - veri kümeleri şeklinde parçalara ayırma; verileri görüntüleme; başka sitelerdeki kullanıcılarla veya sosyal paylaşım ağlarında paylaşma veya mobil uygulamalar yoluyla evinize götürme.
Dünya Bankası Finansmanı
Bunu gizle

Finans Aracı Fonlarına yapılan Yardımların Özeti

$33.28 milyon
12/31/2013 tarihi itibariyle ödendi
KaynakKaynak
Finans Aracı Fonlarına yapılan Yardımların Özeti
Dünya Bankası finansmanı ile ilgili verileri araştırma - veri kümeleri şeklinde parçalara ayırma; verileri görüntüleme; başka sitelerdeki kullanıcılarla veya sosyal paylaşım ağlarında paylaşma veya mobil uygulamalar yoluyla evinize götürme.
Dünya Bankası Finansmanı
Bunu gizle

Anketler

Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanlar, kurumları, çevreleri, toplulukları ve ülkelerindeki faaliyetler ile ilgili veriler sunan Mikro Veri Kitaplığı.

Son anketler (18 toplam)

Enterprise Survey 2013
Hazırlayan: World Bank, European Bank for Reconstruction and Development
Tarihinde gönderilmiştir: Oct 30, 2014
Global Financial Inclusion (Global Findex) Database 2014
Hazırlayan: Development Research Group, Finance and Private Sector Development Unit - World Bank
Tarihinde gönderilmiştir: Oct 28, 2015
World Bank Country Survey 2014
Hazırlayan: Public Opinion Research Group - The World Bank Group
Tarihinde gönderilmiştir: Aug 11, 2014
Global Financial Inclusion (Global Findex) Database 2011
Hazırlayan: Development Research Group, Finance and Private Sector Development Unit - World Bank
Tarihinde gönderilmiştir: Dec 12, 2012
KaynakKaynak
Son anketler
Mikro Veri Kitaplığı faaliyetlerin etki değerlendirmesi veya kalkınma konularında yapılan araştırmalar gibi Dünya Bankası tarafından üretilen veri kümelerinden oluşur. Ayrıca düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde bulunan diğer uluslararası kuruluşlar, istatistik kurumları ve diğer kurumlardan edinilen veri kümeleri de içerir. Amacımız tüm kullanıcılara mümkün olduğunca çok bilgiye ücretsiz bir şekilde erişim olanağı sunmaktır. Ancak, bazı durumlarda, özellikle veri kümelerinin başka kurumlar tarafından Dünya Bankasına sunulmuş olması durumunda verilerin mülkiyeti söz konusu kurumda kalır ve verilere erişim ve verilerin kullanımı konusunda bazı kısıtlamalar olabilir.
Mikro Veri Kitaplığı
Bunu gizle

İklim değişikliği

İklim Değişikliği Bilgi Portalı dünya genelinde iklim değişikliği ile ilgili bilgi, veri ve rapor aktarma merkezidir. Bu portaldan iklimle ilgili temel bilgilerde sorgulama, eşleme, karşılaştırma, çizelge ve özetleme yapabilirsiniz.

Aylık Ortalama Sıcaklık
1901 - 2009 (°C)

KaynakKaynak
Aylık Ortalama Sıcaklık
Aylık Ortalama Sıcaklık 1901-2009 dönemine ait aylık ortalamalardır. Bu veriler İklim Araştırma Biriminden elde edilen kılavuz klimatolojiye dayanan vekil sunuculardır. Özellikle 1900'lü yılların başına ait aletli verilerin (istasyon verileri) bulunmaması veya güvenilir olmaması durumunda tahminlerin dış değerlemesini yapmak için modellemeden faydalanılır.
Kaynak: Dünya Bankası İklim Değişikliği Portalı; İklim Araştırma Birimi, East Anglia Üniversitesi
Bunu gizle

Aylık Ortalama Yağış Miktarı
1901 - 2009 (mm)

KaynakKaynak
Aylık Ortalama Yağış Miktarı
Aylık Ortalama Yağış Miktarı 1901-2009 dönemine ait aylık ortalamalardır. Bu veriler İklim Araştırma Biriminden elde edilen kılavuz klimatolojiye dayanan vekil sunuculardır. Özellikle 1900'lü yılların başına ait aletli verilerin (istasyon verileri) bulunmaması veya güvenilir olmaması durumunda tahminlerin dış değerlemesini yapmak için modellemeden faydalanılır.
Kaynak: Dünya Bankası İklim Değişikliği Portalı; İklim Araştırma Birimi, East Anglia Üniversitesi
Bunu gizle

Help/Feedback

User Voice