Chỉ số Phát triển Thế giới

Lập biểu đồ, bản đồ và so sánh hơn 1,000 yếu tố chỉ báo theo thứ tự thời gian từ các Yếu Tố Chỉ Báo Phát Triển Thế Giới và hơn 5,000 yếu tố chỉ báo từ các nhóm khác ví dụ như Thống Kê Giới Tính, các Yếu Tố Chỉ Báo về Phát Triển của Châu Phi hoặc Dữ Liệu Thống Kê về Giáo Dục.

109% 2014
Nguồn
Total enrollment in primary education, regardless of age, expressed as a percentage of the population of official primary education age. GER can exceed 100% due to the inclusion of over-aged and under-aged students because of early or late school entrance and grade repetition.
Chỉ số Phát triển Thế giới
Ẩn nội dung này
2.0 2011
Nguồn
Lượng carbon dioxide thải ra là lượng khí thải ra từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch và sản xuất xi măng. Lượng khí thải ra này bao gồm carbon dioxide tạo ra trong quá trình sử dụng các dạng nhiên liệu chất rắn, chất lỏng, và khí ga và đốt khí ga.
Chỉ số Phát triển Thế giới
Ẩn nội dung này
Nguồn
National poverty headcount ratio is the percentage of the population living below the national poverty lines. National estimates are based on population-weighted subgroup estimates from household surveys.
Chỉ số Phát triển Thế giới
Ẩn nội dung này
76 2014
Nguồn
Tuổi thọ ước tính khi sinh cho biết số năm một đứa trẻ sơ sinh sẽ sống nếu các quy luật tử vong hiện hành vào thời điểm em chào đời vẫn giữ không đổi trong suốt cuộc đời đứa trẻ đó.
Chỉ số Phát triển Thế giới
Ẩn nội dung này
$1,890 2014
Nguồn
GNI theo đầu người (trước đây là GNP theo đầu người) là tổng thu nhập quốc gia, chuyển đổi sang đồng đô la Mỹ theo phương pháp Atlas của Ngân hàng Thế giới, chia cho tỷ lệ dân số tính vào thời điểm giữa năm. GNI là tổng số giá trị gia tăng của tất cả các cư dân sản xuất ra cộng với thuế sản phẩm (trừ đi các khoản trợ cấp) không bao gồm giá trị đầu ra cộng với mức thu nhập chính sau thuế từ nước ngoài (lương của các nhân viên và thu nhập từ bất động sản). GNI, tính bằng đồng nội tệ, thường được chuyển đổi sang đồng đô la Mỹ theo các mức tỷ giá hối đoái chính thức để so sánh các nền kinh tế, mặc dù người ta sử dụng mức tỷ giá thay thế khi tỷ giá hối đoái chính thức được điều chỉnh lệch một lượng đáng kể so với mức giá áp dụng thực tế trong các giao dịch quốc tế. Để giảm nhẹ các dao động về giá và tỷ giá hối đoái, phương pháp chuyển đổi Atlas đặc biệt được Ngân Hàng Thế Giới sử dụng. Phương pháp này áp dụng một yếu tố chuyển đổi tính trung bình tỷ giá hối đoái cho một năm nhất định và hai năm tiếp đó, được điều chỉnh theo các mức chênh lệch về mức lạm phát giữa quốc gia đó, và cho tới năm 2000 của các quốc gia G-5 (Pháp, Đức, Nhật, Vương Quốc Anh, và Mỹ). Từ năm 2001, các quốc gia này bao gồm thêm khu vực Châu Âu, Nhật Bản, Vương Quốc Anh, và Mỹ.
Chỉ số Phát triển Thế giới
Ẩn nội dung này
82.2 2015
Nguồn
The Statistical Capacity Indicator is a composite score assessing the capacity of a country’s statistical system. It is based on a diagnostic framework assessing the following areas: methodology; data sources; and periodicity and timeliness. Countries are scored against 25 criteria in these areas, using publicly available information and/or country input. The overall Statistical Capacity score is then calculated as a simple average of all three area scores on a scale of 0-100.
Chỉ số Phát triển Thế giới
Ẩn nội dung này

Global Economic Prospects - Các dự báo

Global Economic Prospects nghiên cứu các xu hướng cho nền kinh tế thế giới và ảnh hưởng của các xu hướng đó đối với các quốc gia đang phát triển. Báo cáo có thông tin dự báo ba năm cho từng quốc gia cụ thể theo các yếu tố chỉ báo kinh tế vĩ mô quan trọng, bao gồm cả thị trường hàng hóa và tài chính.

Tỷ lệ phần trăm tăng trưởng hàng năm của GDP ở mức giá thị trường dựa trên con số đồng đô la Mỹ 2010 không đổi.

NguồnNguồn
Tỷ lệ phần trăm tăng trưởng hàng năm của GDP ở mức giá thị trường dựa trên con số đồng đô la Mỹ 2010 không đổi.
GDP là tổng giá trị từ tất cả các cư dân tạo ra giá trị trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản hỗ trợ không bao gồm trong giá trị sản phẩm. Giá trị này được tính mà không trừ đi khấu hao tài sản tạo ra hoặc việc sử dụng và giảm giá trị của tài nguyên thiên nhiên.
Ngân hàng Thế giới
Ẩn nội dung này

Các Dự Án và Hoạt Động

Tìm kiếm và lập sơ đồ cho hơn 10,000 dự án từ năm 1947 tới nay.

Project Map - Việt Nam

VietnamNguồnNguồn
Lập Sơ Đồ cho Kết Quả
Bản đồ Kết quả Hoạt động minh họa các địa điểm dự án được Ngân Hàng Thế Giới tài trợ nhằm giám sát hiệu quả hơn các tác động phát triển, cải thiện việc điều phối và hiệu quả viện trợ, đồng thời tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình xã hội. Cùng với các chỉ số kinh tế xã hội của từng quốc gia, ví dụ như tình trạng nghèo, y tế, suy dinh dưỡng, và mật độ dân số, Bản đồ Kết quả Hoạt động giúp tập trung hỗ trợ phát triển tốt hơn.
Lập Sơ Đồ cho Kết Quả
Ẩn nội dung này

Các Hoạt Động IBRD/IDA Được Phê Chuẩn theo Năm Tài Khóa

NguồnNguồn
Các Hoạt Động IBRD/IDA Được Phê Chuẩn theo Năm Tài Khóa
LLưu ý: Dữ liệu gồm các khoản bảo lãnh. Các hoạt động cho vay bổ sung (trừ trường hợp dành cho các dự án được nâng cấp qui mô thông qua các khoảng vay bổ sung) không được tính là hoạt động cho vay riêng, mặc dù có tính vào khoản vay đó. Các hoạt động IBRD-IDA kết hợp chỉ được tính một lần, dưới danh mục của IBRD.
Các Dự Án và Hoạt Động
Ẩn nội dung này
$1.534 tỷFY2015

Các Dự Án Mới và các Dự Án Bổ Sung theo Năm Tài Khóa

NguồnNguồn
Các Dự Án Mới và các Dự Án Bổ Sung theo Năm Tài Khóa
Lưu ý: Dữ liệu gồm có các thông số bảo đảm. Các hoạt động cho vay bổ sung (trừ trường hợp dành cho các dự án được nâng cấp qui mô bằng tăng cường cho vay thêm) không được tính là hoạt động cho vay riêng, mặc dù có tính vào trong khoản tiền đó. Các hoạt động IBRD-IDA kết hợp chỉ được tính là một lần, theo diện hoạt động IBRD.
Các Dự Án và Hoạt Động
Ẩn nội dung này
7FY2015

Tài Chính

Tìm hiểu dữ liệu về các hoạt động cho vay của Ngân Hàng Thế Giới - các bộ dữ liệu theo lớp và hình khối; minh họa dữ liệu; chia sẻ với những người sử dụng khác hoặc qua các mạng xã hội; hoặc tải về các ứng dụng di động.

Tóm lược về các Khoản Vay IBRD

$1.473 tỷĐã giải ngân tính tới thời điểm 4/30/2016NguồnNguồn
Tóm lược về các Khoản Vay IBRD
Tìm hiểu dữ liệu về các hoạt động cho vay của Ngân Hàng Thế Giới - các bộ dữ liệu theo lớp và hình khối; minh họa dữ liệu; chia sẻ với những người sử dụng khác hoặc qua các mạng xã hội; hoặc mang về nhà qua ứng dụng di động.
Các Hoạt Động Tài Chính của Ngân Hàng Thế Giới
Ẩn nội dung này

Tóm tắt về các khoản vay IDA

$12.97 tỷĐã giải ngân tính tới thời điểm 4/30/2016NguồnNguồn
Tóm tắt về các chương trình tín dụng IDA
Tìm hiểu dữ liệu về các hoạt động cho vay của Ngân Hàng Thế Giới - các bộ dữ liệu theo lớp và hình khối; minh họa dữ liệu; chia sẻ với những người sử dụng khác hoặc qua các mạng xã hội; hoặc mang về nhà qua ứng dụng di động.
Các Hoạt Động Tài Chính của Ngân Hàng Thế Giới
Ẩn nội dung này

Các Cuộc Khảo Sát

Thư viện dữ liệu vi mô cung cấp dữ liệu về người dân sinh sống tại các quốc gia đang phát triển, các thể chế, môi trường, các cộng đồng cũng như hoạt động của các nền kinh tế này.

Các cuộc khảo sát gần đây nhất (25 tổng)

Global Financial Inclusion (Global Findex) Database 2014
Bởi: Development Research Group, Finance and Private Sector Development Unit - World Bank
Gửi đi vào ngày : Oct 28, 2015
Multiple Indicator Cluster Survey 2013-2014
Bởi: United Nations Children\u2019s Fund, Vietnam General Statistics Office
Gửi đi vào ngày : Nov 10, 2015
World Bank Group Country Survey 2014
Bởi: Public Opinion Research Group - World Bank Group
Gửi đi vào ngày : Nov 25, 2014
STEP Skills Measurement Household Survey 2012 (Wave 1)
Bởi: World Bank
Gửi đi vào ngày : Jun 30, 2014
NguồnNguồn
Các cuộc khảo sát gần đây nhất
Microdata Library bao gồm các bộ dữ liệu do Ngân Hàng Thế Giới biên soạn, ví dụ như đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động của Ngân Hàng hoặc nghiên cứu về các vấn đề phát triển. Sự kiện này cũng bao gồm các bộ dữ liệu từ các tổ chức quốc tế khác, các cơ quan thống kê và các cơ quan khác tại các quốc gia có thu nhập thấp và thu nhập trung bình. Mục tiêu của chúng tôi là giúp tiếp cận thông tin càng nhiều càng tốt, miễn phí cho tất cả những người sử dụng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đặc biệt là các quốc gia khác cung cấp dữ liệu cho Ngân Hàng Thế Giới, quyền sở hữu dữ liệu vẫn thuộc về cơ quan đó, và có thể có một số giới hạn về cách thức truy cập và sử dụng dữ liệu.
Microdata Library
Ẩn nội dung này

Biến đổi Khí hậu

Cổng Thông Tin Kiến Thức về Biến Đổi Khí Hậu là cổng thông tin cung cấp thông tin, dữ liệu và báo cáo về thay đổi khí hậu trên toàn thế giới. Ở đây bạn có thể lập sơ đồ, so sánh, lập bản đồ và tóm tắt thông tin chính liên quan tới khí hậu.

Nhiệt Độ Hàng Tháng Trung Bình
1901 - 2009 (°C)

NguồnNguồn
Nhiệt Độ Hàng Tháng Trung Bình
Nhiệt Độ Trung Bình hàng tháng là mức trung bình hàng tháng cho giai đoạn 1901-2009. Các dữ liệu này là ước tính từ các hệ thống khí hậu học mạng lưới của Cơ Quan Nghiên Cứu Khí Hậu. Mô hình được sử dụng để mô tả các thông số ước tính, trong đó dữ liệu từ trạm không có hoặc không đủ độ tin cậy, đặc biệt là vào đầu những năm 1900.
Nguồn: Cổng Thông Tin Kiến Thức về Thay Đổi Khí Hậu của Ngân Hàng Thế Giới; Cơ Quan Nghiên Cứu Khí Hậu, University of East Anglia
Ẩn nội dung này

Lượng Mưa Hàng Tháng Trung Bình
1901 - 2009 (mm)

NguồnNguồn
Lượng Mưa Hàng Tháng Trung Bình
Lượng Mưa Trung Bình hàng tháng là mức trung bình hàng tháng cho giai đoạn 1901-2009. Các dữ liệu này là ước tính từ các hệ thống khí hậu học mạng lưới của Cơ Quan Nghiên Cứu Khí Hậu. Mô hình được sử dụng để mô tả các thông số ước tính, trong đó dữ liệu từ trạm không có hoặc không đủ độ tin cậy, đặc biệt là vào đầu những năm 1900.
Nguồn: Cổng Thông Tin Kiến Thức về Thay Đổi Khí Hậu của Ngân Hàng Thế Giới; Cơ Quan Nghiên Cứu Khí Hậu, University of East Anglia
Ẩn nội dung này

Help/Feedback

User Voice