Shqipëria 

Economic

Indicator
Most recent value
Trend
PBB (aktuale US $)
Most recent value

(2020 miliard)

14,89

(2020 miliard)

Trend
PBB për frymë (dollar amerikan aktual)
Most recent value

(2020)

5 246,1

(2020)

Trend
Most recent value

(2020)

-4,0

(2020)

Trend
Back to top

Perspektivat Ekonomike Globale - Parashikime

Analiza