Shqipëria 

Economic

Indicator
Most recent value
Trend
PBB (aktuale US $)
Most recent value

(2021 miliard)

18,26

(2021 miliard)

Trend
PBB për frymë (dollar amerikan aktual)
Most recent value

(2021)

6 492,9

(2021)

Trend
Most recent value

(2021)

8,5

(2021)

Trend
Back to top

Perspektivat Ekonomike Globale - Parashikime

Analiza