Việt Nam 

Economic

Indicator
Most recent value
Trend
GDP (US$ hiện tại)
Most recent value

(2021 tỷ)

362,64

(2021 tỷ)

Trend
GDP tính theo đầu người (US$ hiện tại)
Most recent value

(2021)

3.694,0

(2021)

Trend
Back to top

Global Economic Prospects - Các dự báo

Tài Chính

Các Cuộc Khảo Sát