Shqipëria 

Economic

Indicator
Most recent value
Trend
PBB (aktuale US $)
Most recent value

(2022 miliard)

18,92

(2022 miliard)

Trend
PBB për frymë (dollar amerikan aktual)
Most recent value

(2022)

6 810,1

(2022)

Trend
Most recent value

(2022)

4,9

(2022)

Trend
Back to top

Perspektivat Ekonomike Globale - Parashikime

Analiza